Cursus agenda 2023-2024
Inloggen E-learning

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (of RI&E) is verplichte kost voor elke onderneming met personeel. Van de Arbowet mag u dit zelf uitvoeren, maar het onderzoek moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Bovendien moet alles op schrift staan, inclusief een bijbehorend Plan van Aanpak (PVA). Een serieuze klus, want het gaat wel om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Mosch Veiligheid voert de complete Risico-inventarisatie en -evaluatie voor u uit en stelt het wettelijk verplichte PVA op.

Hoe steekt een Risico-inventarisatie en -evaluatie in elkaar?

Stap 1  Inventarisatie van de risico’s

Hiervoor werken wij lijsten met RI&E-onderwerpen puntsgewijs af, zoals:

  • Hoe is de BHV en het arbobeleid geregeld?
  • Wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen?
  • Worden medewerkers fysiek belast?
  • Is de werkomgeving lawaaiig?
  • Hoe staat het met de machineveiligheid?
  • Hoe schoon en opgeruimd is de werkplek?
  • Gebruiken uw mensen beschermingsmiddelen?
  • Hoe hoog is de werkdruk?
  • Hoe zijn de werk- en rusttijden binnen het bedrijf?

Stap 2 Evaluatie van de gesignaleerde risico’s

Welke veiligheids-, fysieke of psychosociale risico’s zijn er vastgesteld? Wie lopen er risico en hoe groot is de kans dat het misgaat?

Stap 3  Plan van Aanpak

Welke stappen worden gezet om de risico’s te verkleinen? Wie komt daarvoor in actie, wanneer en hoeveel budget wordt er voor vrijgemaakt?

Stap 4  Toetsing van de Risico-inventarisatie en -evaluatie

Dit onderdeel moet u altijd door een externe partij laten uitvoeren als u meer dan 25 werknemers in dienst heeft en als u zelf geen goedgekeurde RI&E-tool hebt gebruikt. Mosch Veiligheid is zo’n partij.

Stap 5  Uitvoeren van het Plan van Aanpak

Alle punten die in het PVA zijn genoteerd, worden nu gerealiseerd. Wij kunnen hierin ook een actieve rol spelen met bijvoorbeeld ontruimingsoefeningen en BHV-cursussen.


Ons centrale werkgebied is de regio Alkmaar – Heerhugowaard – Langedijk. Natuurlijk begeleiden wij ook bedrijven buiten het HAL-gebied bij hun Risico-inventarisatie en -evaluatie. Wilt u meer informatie over de RI&E, vul hieronder dan uw contactgegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Als uw gegevens nog niet bij ons bekend zijn, gebruiken wij deze alleen voor het verwerken van uw vraag of opdracht. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Wilt u meer informatie, vul dan onderstaand formulier in of bel: 072 - 58 23 250.

 

Ongeldige invoer

Vul aub uw voorletters in

Vul aub uw telefoonnummer in

Ongeldige invoer

Voer aub een geldig emailadres in

Voer aub uw achternaam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Als uw gegevens nog niet bij ons bekend zijn, gebruiken wij de gegevens die u hier achterlaat alleen voor het beantwoorden van uw vraag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacy Statement.