Cursus agenda 2023-2024
Inloggen E-learning


Via onze Privacy Policy informeren wij u hoe Mosch Veiligheid omgaat met de persoonsgegevens. Hierbij respecteert Mosch Veiligheid uw privacy en wordt er gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Mosch Veiligheid kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mosch Veiligheid of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mosch Veiligheid verstrekt.

Mosch Veiligheid kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor en Achternaam, Voorletters, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, BSN nummer.

Waarom heeft Mosch Veiligheid gegevens nodig?

Mosch Veiligheid verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Mosch Veiligheid uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verwerken van persoonsgegevens voor cursussen en examens.

Bewaart Mosch Veiligheid gegevens?

Mosch Veiligheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ter voorkoming van verlopen certificaten informeren wij wanneer uw certificaat komt te verlopen. Hierom bewaren wij alle gegevens voor een spoedige en tijdige oproep van de herinnering voor een herhalingscursus.

Delen met anderen

Mosch Veiligheid verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het examen dat wordt afgenomen door het examenbureau. En in het geval dat een andere opleider de opleidingen uitvoert omdat de cursus niet in ons standaard aanbod is opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  

Volgens de AVG-wetgeving ontvangt u binnen 1 maand bericht. Mosch Veiligheid streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 5 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Mosch Veiligheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van een verwerkingsregister.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mosch Veiligheid verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mosch Veiligheid. Mosch Veiligheid is als volgt te bereiken:

Postadres: Rustenburgerweg 103 1703 RV te Heerhugowaard
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34183165
Telefoon: 072 5823250
E-mailadres: 

Geen overeenstemming omtrent de privacyverklaring van Mosch Veiligheid? U kunt ons altijd benaderen voor feedback.